Ελληνικά English
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" - Γ' ΚΠΣ 2000-2006
Tο έργο συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Level A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0