За музея

Фолклорният и Етноложки Музей на Македония-Тракия изследва и изучава традиционната култура от последните векове и години на Северна Гърция. Събира, записва и съхранява средствата, с които традиционният, предмодернистичен човек е бил изправен пред основните си жизнени потребности и е организирал социалния и духовния си живот. Музеят има за цел да представи аспекти на този колективен живот по начин, благодетелен за днешния човек. Така се връща в обществото, това което то е поверило на Музея: да прегрупира материалните и нематериалните свидетелства от близкото минало и да ги предложи като възможен и значителен отговор на въпросите от съвременния живот.

 

Експозиции

Музеят осъществява експозиционната си дейност с постоянни и периодични експозиции, които организира с научния си персонал и външни сътрудници, като също така съорганизира или помещава експозиции в сътрудничество с институции във и извън Гърция.

 

Постоянни експозиции

Постоянните експозиции на Ф.Е.М.М.-Т. се отнасят до основните жизнени потребности от храна, подслон и облекло.

Предвестник на трите раздела е експозицията "За Мелниците на Македония и Тракия: Воденици, Водни триони, Тепавици и Валявици в традиционното общество", която изтъква технологията като съпродуцент на културата.

Разделът на облеклото се представя в експозицията "Традиционни носии на Македония и Тракия, 1860-1960г.", като същевременно се планират разделите за храната и подслона.

 

За Мелниците на Македония и Тракия: Воденици, Водни триони, Тепавици и Валявици в традиционното общество.

Експозицията представя функционални модели на хидродвигателни машини, изобретени за смилането на ядки - воденици, дървообработка - водни триони, степване на вълнени тъкани - тепавици и валявици, освобождавайки човека от мъчението от съответния ръчен труд. Тази експозиция, предвестник на тритематичния цикъл от постоянни експозиции на Музея има за цел да изтъкне технологията като производствен параметър на културата. С изключение на водениците, датиращи от 1 век пр. н. е., другите две машини се появяват за първи път в западното Средновековие (валявица) и Ренесанса (воден трион), докато на територията на Гърция се наблюдават от 19-ти век. Тъй като с разпространението им се разнася идеята за машина, става ясно, че тяхното значение надвишава тяхната утилитарна стойност и придобива измерението на един пределен антропологически факт. Разпръснатите до деситилетието на 1960г. хидродвигателни работилници в селските райони и в градските центрове представляват технологични паметници и свидетелства за будност на човека, които обявяват машинната епоха - третата точка в историята на нашия вид, след присвояването на огъня и създаването на селското стопанство.

 

Традиционни носии на Македония и Тракия, 1860-1960г.

Експозицията представя 55 традиционни носии до 1960г., края на прединдустриалната епоха в районите на Македония и Тракия, но и от исторически признатите разширения на Северна Гърция (Северна Македония, Източна Тракия, Източна Румелия, Понт Евксинт, Мала Азия), където са живели гърци в сплотени общности, със съзнание за техния произход.

Към традиционната носия са включени и накитите, които заедно с необходимостта от украса и различие са функционирали като религиозни и магически символи за защита и предотвратяване на злото на частите на тялото, на които човекът ги е носил.

Експозицията включва една интерактива карта на разпространение на носиите, където посетителят осъзнава значението на носията като елемент на обща културна идентичност на социалните групи в различни райони на Македония и Тракия.

 

 

Обща информация:

Ф.Е.М.М.-Т.

Фолклорен и Етноложки Музей на Македония-Тракия

 

АДРЕС: ВАС. ОЛГАС 68, 546 42 СОЛУН

ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА: 2310 83.05.91, 2310 88.98.40, 2310 88.98.55

ФАКС: 2310-84.48.48

E-MAIL: lemm-th@otenet.gr

 

 

 

 

Дни и часове на посещение

Всеки ден, с изключение на четвъртък: 9:00ч. - 15:30ч.,

Всяка сряда: 9:00ч. - 21:30ч.

 

 

 

 

Цени на билети

Обикновен вход: 2€

Периодична експозиция: 1€

Намален билет: 1€

 

Градски транспорт

Автобусна спирка: Фолклорен Музей [laografiko mouseio]

- От източната част: № 3, 5, 6, 8, 33, 39, 78

- От западната част: № 5, 6, 8, 33, 78

 

Данни за връзка с Длъжностните лица

 

Завеждащ Дирекция: Зисис Скабалис

Тел.: 2310 830.591, 2310 889.841

Факс: 2310 844.848

e-mail: lemm-th@otenet.gr

 

Отдел Администрация - Счетоводство

Тел.: 2310 889.843 , 2310 889846

Факс: 2310 844.848

e-mail: lemm-th@otenet.gr

 

Отдел Етноложки и Фолклорен Архив - Библиотека:

Тел.: 2310 852.333

Факс: 2310 886.095

e-mail: lemm-th@otenet.gr

 

Образователни програми:

Тел.: 2310 889.840, 2310 889.850

 

Магазин:

Тел.: 2310 889.845

 

Приемна:

Тел.: 2310 889.840