Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΟΧ 1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡ. ΣΟΧ 1/2022

 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

  Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37-42  του Ν. 4765/2021, όπως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά, θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην  διεύθυνση:

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης,  Βασ. Όλγας 68, τκ 54642 Θεσσαλονίκη,

από 11/06/2022 έως και 21/06/2022.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει  ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ:

1_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1_2022 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΤΟΜΩΝ

2_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ

3_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_22_EL_GR ΣΟΧ-ΣΜΕ 14_3_2022

4_ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

5_ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ

6_ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ

 

 

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved