Οπτικοακουστικό αρχείο

Προϊόν του ερευνητικού έργου του Μουσείου ή των άλλων δραστηριοτήτων του (εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις), το οπτικοακουστικό αρχείο  υποστηρίζει επιστημονικά τις συλλογές των αντικειμένων και εξυπηρετεί την εξωστρέφεια του ιδρύματος.

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved