Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σας γνωστοποιούμε ότι την 03-04-2019  συνήλθε το Δ.Σ. του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης που ορίσθηκε, με την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ / ΤΥΕΦΤΠ /88071/9505/9266/310 απόφαση του  Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 149/τΥΟΔΔ/22-03-2019) σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Πρόεδρος              : Βασίλειος Νιτσιάκος
-
Aντιπρόεδρος        : Ιωάννης Μάνος
- Ταμίας                   : Ελένη Καλλιμοπούλου
- Αναπλ. Ταμίας        : Έλσα Μυρογιάννη - Αρβανιτίδη

 

Τακτικά μέλη                                                            

Ευτυχία Βουτυρά 
Δημήτριος Αρκούδης
Γλυκερία Κεφαλά - Μελίδου
       

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ελευθερία Δέλτσου
2. Αίγλη Μπρούσκου
3. Βασιλική Κράββα
4. Ανδρέας Παπουκίδης
5. Ρωξάνη Κωστατζίκη
6. Σπυρίδων - Έλιοτ Γαρουνιάτης
7. Νικολέττα Δράκου