Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σας γνωστοποιούμε ότι την 18-03-2016  συνήλθε το Δ.Σ. του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας – Θράκης που ορίσθηκε, με την υπ. αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ / ΤΥΕΦΤΠ /48226/5797/5145/313/17.02.2016 απόφαση του  Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 97/τΥΟΔΔ/26.02.2016) σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- Πρόεδρος              : Βασίλειος Νιτσιάκος
-
Aντιπρόεδρος        : Ιωάννης Μάνος
- Ταμίας                   : Ελένη Καλλιμοπούλου
- Αναπλ. Ταμίας        : Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

 

Τακτικά μέλη                                                            

Ευτυχία Βουτυρά 
Νικόλαος Νικόλτσιος
Γλυκερία Κεφαλά - Μελίδου
       

Αναπληρωματικά μέλη

1. Ελευθερία Δέλτσου
2. Μαριλένα Παπαχριστοφόρου    
3. Βασίλειος Δαλκαβούκης
4. Ανδρέας Παπουκίδης
5. Νικόλαος Σιαμάκης
6. Αφροδίτη Λαϊνάκου
7. Νικολέττα Δράκου