Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάτων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 του ΛΕΜΜ-Θ σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ

Ανασυνταγμένοι πίνακες αποτελεσμάτων Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2017 του ΛΕΜΜ-Θ σε εκτέλεση απόφασης του ΑΣΕΠ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

 

  • Bookmark and Share
  • Clip to Evernote

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved