Επιστροφή

Κειμήλια από την Ανατολική Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία: 1922 – 1992. 1992

 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την καταστροφή του 1922 και τον ξεριζωμό μεγάλου μέρους του Ελληνισμού από πανάρχαιες προγονικές εστίες (Μ. Ασία, Αν. Θράκη και Ρωμυλία, Πόντος), σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θρακικών Σωματείων.

Οι πρόσφυγες από την Αν. Θράκη και την Αν. Ρωμυλία εγκαταστάθηκαν σε ολόκληρη την Ελλαδική επικράτεια, κυρίως όμως στη Δυτική Θράκη και τη Μακεδονία. Ρίζωσαν σε αστικά κέντρα, δημιουργώντας προσφυγικές συνοικίες και δημιούργησαν πολλούς νέους οικισμούς, που όλοι τους φέρουν τα θρακιώτικα ονόματά τους.

Η έκθεση περιλάμβανε:

θρησκευτικά κειμήλια, έγγραφα, χάρτες, βιβλία, σφραγίδες, διάφορα έντυπα, κοσμήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας που παραχωρήθηκαν από προσφυγικές οικογένειες στο Λαογραφικό Μουσείο, αντικείμενα που αποδεικνύουν το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και κοινωνικής οργάνωσης των προσφύγων.

Η συγκέντρωση του υλικού αποτέλεσε ερευνητικό αντικείμενο των μελών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θρακικών Σωματείων και του προσωπικού του Μουσείου.

Στο πλαίσιο της έκθεσης εκδόθηκε ο ομώνυμος οδηγός, ο οποίος διατίθεται στο Πωλητήριο του Μουσείου.

φυλλάδιο έκθεσης  


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved