Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστροφή

Παραδοσιακή Υφαντική, 1986, 1987-1988

 

για παιδιά από 8 έως 10 ετών

Το πρόγραμμα εντασσόταν σε έναν κύκλο τεσσάρων προγραμμάτων  (τα άλλα τρία ήταν: «Σιτάρι - ψωμί», «Παραδοσιακά Παιχνίδια» και «Το Μουσείο της Συντροφιάς μας»), που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1986-1989                                       . 

Βασική επιδίωξη ήταν η εξής: Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της υφαντικής ή σε αυτό του σιταριού -η υλοποίηση των δυο συνέπιπτε χρονικά- να πάρουν μέρος και στα προγράμματα των παιχνιδιών και του Μουσείου της Συντροφιάς, που ακολουθούσαν. Δηλαδή, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε τρία από τα τέσσερα προγράμματα. Σε κανένα, βέβαια, από τα προγράμματα δεν αποκλειόταν η συμμετοχή άλλων παιδιών, που έπαιρναν μέρος για πρώτη φορά. Σκοπός ήταν η καταγραφή των αντιδράσεων των παιδιών από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (τρία προγράμματα).

Διάρκεια εφαρμογής: 2 ώρες

Χώρος εφαρμογής: Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

για παιδιά από 8 έως 10 ετών

Το πρόγραμμα εντασσόταν σε έναν κύκλο τεσσάρων προγραμμάτων  (τα άλλα τρία ήταν: «Σιτάρι - ψωμί», «Παραδοσιακά Παιχνίδια» και «Το Μουσείο της Συντροφιάς μας»), που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1986-1989.

Βασική επιδίωξη ήταν η εξής: Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της υφαντικής ή σε αυτό του σιταριού -η υλοποίηση των δυο συνέπιπτε χρονικά- να πάρουν μέρος και στα προγράμματα των παιχνιδιών και του Μουσείου της Συντροφιάς, που ακολουθούσαν. Δηλαδή, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε τρία από τα τέσσερα προγράμματα. Σε κανένα, βέβαια, από τα προγράμματα δεν αποκλειόταν η συμμετοχή άλλων παιδιών, που έπαιρναν μέρος για πρώτη φορά. Σκοπός ήταν η καταγραφή των αντιδράσεων των παιδιών από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (τρία προγράμματα).

Διάρκεια εφαρμογής: 2 ώρες

Χώρος εφαρμογής: Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved