Άλλες Εκδόσεις Άλλες Εκδόσεις

Επιστροφή

Ρόκες και Σφοντύλια στο Βορειοελλαδικό Χώρο

Ρόκες και Σφοντύλια στο Βορειοελλαδικό Χώρο

κείμενα: Κωνσταντίνος Κεφαλάς

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του ΑΙΜΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1976

Ανάτυπο από τα πρακτικά του Β΄ Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου (Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη)

Η εισήγηση του Κ. Κεφαλά αφορά στα σαρακατσάνικα ξυλόγλυπτα, ρόκες και σφοντύλια. Η ξυλογλυπτική αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των Σαρακατσάνων και η ρόκα, το σφοντύλι και το αδράχτι ήταν εργαλεία υφαντικής, απαραίτητα στη Σαρακατσάνα.

Μετά από το πρώτο μέρος που αναφέρεται στις διαφορετικές επικρατούσες απόψεις για την καταγωγή των Σαρακατσάνων, η μελέτη εξετάζει τον ξυλόγλυπτο διάκοσμο των εργαλείων αυτών (ρόκες και σφοντύλια) επεξεργασίας του μαλλιού. Συμβολικά μοτίβα στην τέχνη τους αποτελούσαν το φίδι, ως ερπετό της ευτυχίας, φυλακτικό, ακοίμητος φρουρός του σπιτιού, ο σταυρός, διάτρητος, εγχάρακτος ή ανάγλυφος, και το φεγγάρι.

Οι φωτογραφίες και τα σχέδια των διακοσμητικών θεμάτων, που εμπλουτίζουν την έκδοση, προσφέρουν στον αναγνώστη ένα πλούσιο υλικό για την ξυλογλυπτική τέχνη των Σαρακατσάνων.

ρόκες-σφοντύλια