Επιστροφή

ΜΑΣΚΕΣ | Συλλογή Γιώργη Μελίκη, 2019

Το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης (ΛΕΜΜ-Θ) σε συνεργασία με το Εθνογραφικό Κέντρο και Κέντρο Έρευνας Μάσκας Γιώργη Μελίκη,

παρουσίασαν, από 16/2 έως 31/3/2019, την Περιοδική Έκθεση:

 

ΜΑΣΚΕΣ | Συλλογή Γιώργη Μελίκη

 

Πρόκειται για μια συλλογή από 50 περίπου μάσκες από όλη την Ελλάδα, πρόσωπα από παραδοσιακά δρώμενα μεταμφιέσεων που επιτελούνται σε δύο περιόδους στον κύκλο του χρόνου, στο 12ήμερο και την Αποκριά. Οι μάσκες εκτέθηκαν στο κεντρικό κτίριο του ΛΕΜΜ-Θ με ένα μέρος από αυτές να «παρεμβαίνουν» εμβόλιμα στους εκθεσιακούς χώρους του μουσείου, σε συνομιλία με τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης με παραδοσιακές ενδυμασίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη.


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved