Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστροφή

Με φεγγάρια ανθούς πουλιά θα στολίσω την ποδιά

Με φεγγάρια ανθούς πουλιά θα στολίσω την ποδιά

Μετά από μία περιήγηση με διαδραστικό τρόπο στη μόνιμη έκθεση της Ενδυμασίας από ειδικούς μουσειοπαιδαγωγούς, τα παιδιά ντύνονται με τρεις χαρακτηριστικές παραδοσιακές ενδυμασίες της Μακεδονίας και της Θράκης. Στη συνέχεια, μέσα από το μαγικό κόσμο του παραμυθιού τα παιδιά γνωρίζουν τις «μεταμορφώσεις» του μαλλιού από ακατέργαστη μάζα σε κλωστή και κατόπιν σε υφαντό.

Με συναγωνισμό στην επίλυση αινιγμάτων σχετικά με το ένδυμα, τα εργαλεία και τις πρώτες ύλες της υφαντικής και με ζωγραφική μιας ποδιάς, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το ένδυμα αυτό και τις λειτουργίες του και μέσω αυτού με την παραδοσιακή ενδυμασία.

 


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved