Καρναβαλικές Μεταμορφώσεις: Κατασκευάζοντας έναν Πρόσωπο. 2013

εκπαιδευτικός φάκελος για τον εκπαιδευτικό
Facebook Twitter

An introductory guide for schools. 1987 Folklife Museum

A summary guide to the exhibits of the Folklife Museum, designed for teachers. It contains the basic Greek bibliography on the science of folklore in Greece and short but comprehensive texts on the following areas: ‘Traditional Architecture', ‘Traditional Costume', ‘Weaving', ‘Pottery', ‘Copper', ‘Customs', which were the thematic units of the Museum exhibits during the years 1981-1995.
Facebook Twitter

Water, water everywhere! 2001

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
Facebook Twitter

The Sarakatsan Stable, 2006 (1997)

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά πρώτης και δευτέρας Δημοτικού
Facebook Twitter

The Sarakatsan Huts, 2006 (1997)

εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά πρώτης και δευτέρας Δημοτικού
Facebook Twitter

— 5 Items per Page
Showing 1 - 5 of 9 results.