Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2020

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΟΧ 1/2020

 Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ 101

 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ - ΕΘΝΟΛΟΓΩΝ - ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΩΝ ΚΩΔ 101

 Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΩΔ 102

 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΩΔ 102

 Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔ 103

 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔ 103

 Αναμορφωμένος πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔ 104
 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΔ 104

 Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΚΩΔ 105
 Ονομαστική κατάσταση αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΩΔ 105

  • Bookmark and Share
  • Clip to Evernote

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved