Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης προσωπικού ΙΔΟΧ ΣΟΧ 1 / 2018

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ

Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ

Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ορθή επανάληψη Πίνακα κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

 

 

 

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved