Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης ΣΟΧ 1/2022

Πίνακας κατάταξης ΔΕ Φυλάκων

Πίνακας απορριπτέων ΔΕ Φυλάκων

μετά από εξέταση ένστασης που υποβλήθηκε στο ΑΣΕΠ


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved