Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ωράριο μουσείου - museum Hours

Το μουσείο ανακοινώνει ότι τις  παρακάτω ημερομηνίες :

Κυριακή (03/04/16, 10/04/16,17/04/16,24/04/16)

&  από Μεγάλη Παρασκευή  29/04/16 – έως  03/05/16

θα είναι κλειστό.

 

The museum announced that the following dates:

Sunday (03/04/16, 10/04/16, 17/04/16, 24/04/16)

&  from Good Friday   29/04/16 –  to  03/05/16

will be closed.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved