Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ωράριο μουσείου-museum Hours

Το μουσείο ανακοινώνει ότι τις παρακάτω ημερομηνίες:

Κυριακή (08/05/2016,15/05/2016,22/05/2016 & 29/05/2016)

θα είναι κλειστό.

 

The museum announced that the following dates:

Sunday (08/05/2016,15/05/2016,22/05/2016 & 29/05/2016)

will be closed.

 


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved