Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Αδράχτι με σφοντύλι (έκθεσης)