Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Κινητήρας εσωτερικής καύσης (έκθεσης)