Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Λειτουργικό ομοίωμα νεροτριβής (έκθεσης)