Έρευνα στα Μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, από το επιστημονικό προσωπικό του ΛΕΜΜ-Θ.
interview
No. : tape53_Β, 22767
More..
Έρευνα στα Μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, από το επιστημονικό προσωπικό του ΛΕΜΜ-Θ.
interview
No. : tape53_Α, 22766
More..
Έρευνα στα Μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, από το επιστημονικό προσωπικό του ΛΕΜΜ-Θ.
interview
No. : tape51_Β, 22765
More..
Έρευνα στα Μαστοροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας, από το επιστημονικό προσωπικό του ΛΕΜΜ-Θ.
interview
No. : tape51_A, 22764
More..
6ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων
video/movie
No. : 1_103, 22763
More..
4ο Αντάμωμα Σαρακατσαναίων
video/movie
No. : 1_102, 22762
More..
Search
Type keyword for the item you are searching for
Filter out results by theme
Search
Back to media file

The collections are backed up by the Museum's audiovisual resources: a photographic archive of still images (photographs, slides, drawings, maps), an archive of moving image and sound and an archive of texts, documents, articles etc. These are the product of the research work of the Museum or its other activities (exhibitions, educational programs, events) and comprise a mass of material which can serve the objectives of the institution.

 
 
Design & Development: GNOMON INFORMATICS SA |   Powered by:       |  All rights reserved