Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Φτερωτή (κάτω από το γεωφυσικό πίνακα των υδροκίνητων εργαστηρίων)