Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιάΠτυχωτός επενδύτης (τσιπούνα) από Σαμαρίνα Ν. Γρεβενών (έκθεσης)