1. Φτερωτή (κάτω από το γεωφυσικό πίνακα των υδροκίνητων εργαστηρίων)

Gristmill’s waterwheel

Wooden plough

Palamaria (wooden glove for harvest)

Plough with metal wheel

Threshing sledge

Grinding stone

Wooden mortar and pestle

Stone mortar and wooden pestle

Replica of a double-cone grain mill

Rotary quern

Scale model of the Vitruvian watermill

Functional model of a watermill

Weight scale

Functional model of a sawmill

15. Λειτουργικό ομοίωμα νεροπρίονου (έκθεσης)

Brace (woodworking tool)

Pages: 1  2  3  4