Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Τεπελίκι συρματερό (έκθεμα 14 από προθήκη με κοσμήματα αίθουσας Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας)