Για να δείτε τη φωτογραφία χρειάζεστε 3d γυαλιά

Τρυπάνι (ματικάπι από τα εργαλεία ξυλουργού· έκθεσης)