guest-exhibition-media guest-exhibition-media

Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές, Μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία
Έκθεση υδροκίνησης ΛΕΜΜ-Θ
5444_.jpg
Φωτογράφιση αντικειμένων για την έκθεση της υδροκίνησης του ΛΕΜΜ-Θ: ξύλινο άροτρο και λάμα από πριόνι (κουριαστή).
Φωτογραφική Λήψη
Ημ/νία : 2003 - 0
Κωδικοί 5444, 18672
 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved