Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων

Επιστροφή

Άνθρωποι και Αντικείμενα: Σχέσεις Ζωής. 2009

Άνθρωποι και Αντικείμενα:

Σχέσεις Ζωής

νέα αποκτήματα

από δωρεές

στο Μουσειο

επιμέλεια: Φωτεινή Οικονομίδου - Μπότσιου

ΥΠΠΟ - ΛΕΜΜ-Θ, 2009

Ο κατάλογος της ομώνυμης έκθεσης που οργάνωσε το Μουσείο το 2009 την οποία αφιέρωσε στους δωρητές του, ως ανταπόδοση της πράξης της δωρεάς και προσπάθειας ανανέωσης της σχέσης του Μουσείου με την τοπική κοινωνία. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αντικείμενα που δωρήθηκαν στο Μουσείο από το 2003 έως το 2009. Στη διάρκεια της προετοιμασίας της έκθεσης και των εκτεταμένων συνεντεύξεων με τους δωρητές, αναδύθηκαν ερωτήματα σχετικά με το ποια αντικείμενα θεωρούν οι δωρητές σημαντικά, πολύτιμα κι αγαπημένα και διαφυλάχτηκαν ως συνέχεια της οικογένειας, και πώς κάποια από αυτά κατέληξαν στο Μουσείο, αλλά και ποια, σήμερα, δικά μας αντικείμενα θεωρούνται σημαντικά και τα διαφυλάσσουμε για μας και τα παιδιά μας, και τέλος, ποιες θα είναι οι συλλογές του Λαογραφικού Μουσείου στο μέλλον, τι από τα δικά μας πράγματα θα συμπεριλαμβάνουν στις συλλογές τους τα μουσεία του μέλλοντος. Ο κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της έκθεσης και εισαγωγικά κείμενα όλων των συνεργατών, χωρισμένα στις θεματικές ενότητες της έκθεσης. Επίσης, δίνεται ο λόγος στους δωρητές, καθώς η ενότητες της έκθεσης υποστηρίχτηκαν από τις προφορικές μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν.

Η απόπειρα αυτή διερεύνησης των σχέσεων των ανθρώπων με τα αντικείμενα, καθώς και των σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ τους, μέσω των αντικειμένων, είχε πολλαπλό αντίκτυπο στη ζωή του Μουσείου, καθώς το οδήγησε στην αναθεώρηση των συλλογών του, στον επαναπροσδιορισμό της συλλεκτικής του πολιτικής και στην επαναδιαπραγμάτευση των ερευνητικών του ενδιαφερόντων.

Δείτε τα περιεχόμενα του καταλόγου εδώ