Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Αστικό Ελληνικό Σπίτι της Θεσσαλονίκης, 1880-1912

Από 1985 έως 1988

Περιγραφή: Παρουσίαση των βασικών χώρων ενός αντιπροσωπευτικού αστικού σπιτιού της ελληνικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης με όλο τον εξοπλισμό σε έπιπλα, σκεύη και ένδυση κατά το τέλος του 19ου αι. και τις αρχές του 20ου.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web