Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων

Επιστροφή

Αστικό Ελληνικό Σπίτι Θεσσαλονίκης. 1985

Αστικό Ελληνικό Σπίτι Θεσσαλονίκης, 1880 - 1912

Κείμενα:

Νέλλη Μελίδου-Κεφαλά

Ευδοκία Μηλιατζίδου-Ιωάννου

Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου

Μαρία Ιατρού

Αλεξάνδρα Μπακαλάκη

Φιλήμων Χατζής

Φωτογραφίες: Γιάννης Παπανικολάου

Φιλολογική επιμέλεια: Τηλέμαχος Αλαβέρας

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το βιβλίο αναφέρεται στην έκθεση του Λαογραφικού Μουσείου (1985) 'Αστικό Ελληνικό Σπίτι της Θεσσαλονίκης, 1880 - 1912'. Με την έκθεση αυτή καλύφθηκε ένα κενό γνώσης για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από την απελευθέρωση της πόλης (1912), με δεδομένο ότι οι πληροφορίες για τον ιδιωτικό βίο της εποχής ήταν ελάχιστες.

Ο οδηγός της έκθεσης περιλαμβάνει πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα για το αστικό σπίτι της εποχής, την οικοδομική τακτική και τις αρχιτεκτονικές τάσεις, την οργάνωση κάθε δωματίου χωριστά και την επίπλωσή του. Τα κείμενα, που βασίστηκαν σε ενδελεχή έρευνα διάρκειας δύο χρόνων, συμπληρώνονται από πλούσιο εικονογραφικό υλικό, όπως παλιές φωτογραφίες (όψεις της πόλης, κατοικίες, πρόσωπα σε ιδιωτικές τους στιγμές), σύγχρονες φωτογραφίες και σχέδια που αναπαριστούν εσωτερικούς χώρους και αντικείμενα, αποκόμματα εφημερίδων της εποχής, υλικό που συμβάλλει στην κατανόηση της κοινωνικής ζωής των αστών της Θεσσαλονίκης, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.

Η έκδοση έχει εξαντληθεί.

αστικό ελληνικό σπίτι