Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Έκθεση νεότερης παραδοσιακής κεντητικής 1930 - 1960

Από12/3/1977 εώς 31/3/1977

Περιγραφή: Έκθεση κεντημάτων από το 1930 εώς το 1960 πάνω σε παραδοσιακά σχέδια από φορεσιές και στρωσίδια του σπιτιού


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web