Επιστροφή

Εσύ τί θα έπαιρνες μαζί σου; Ξεριζωμός | Borders. 2016

 

έκθεση-εγκατάσταση της Μαρίας Μπελιβάνη

 

Με αναφορά στη δραματική μετακίνηση και τον ξεριζωμό των ανθρώπων που διαμόρφωσαν την ταυτότητα της Θεσσαλονίκης κατά τον 20ο αιώνα, στους Μικρασιάτες, Πόντιους και Αρμένιους που έφτασαν στην πόλη πρόσφυγες, στον μουσουλμανικό πληθυσμό που αποχώρησε κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών μετά το 1922 και στους Εβραίους που εκτοπίστηκαν και θανατώθηκαν στα ναζιστικά στρατόπεδα το 1943, η έκθεση-εγκατάσταση συνδέει το πολύπαθο παρελθόν της Θεσσαλονίκης με τη σημερινή προσφυγική κρίση, διερευνά το ψυχικό και πολιτιστικό κενό που αφήνει ο ξεριζωμός ανθρώπων από έναν τόπο και καταγράφει το αποτύπωμα τους μέσα στα μονοπάτια της ιστορίας.

 

Η έκθεση-εγκατάσταση οργανώθηκε στο πλαίσιο  της Περιοδικής ΄Εκθεσης του ΛΕΜΜ-Θ «Θεσσαλονίκη, πόλις εύξεινος-πολύξενoς». Προσωπογραφίες αφανών πρωταγωνιστών με ακουαρέλα, χάρτες με μετωνυμίες, επιστολές με κείμενα στα ποντιακά, αρμένικα, λαντίνο, τουρκικά, τα μπογαλάκια των προσφύγων σε γύψινα γλυπτά, ηχητική εγκατάσταση και τέλος το ερώτημα, το οποίο το κοινό καλείται να σκεφτεί και να αποτυπώσει γραπτά ή ζωγραφίζοντας την απάντηση: Εάν σήμερα έπρεπε ξαφνικά να αφήσεις τον τόπο διαμονής σου, τι θα έπαιρνες μαζί σου;

 

 


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved