Άλλες Εκδόσεις Άλλες Εκδόσεις

Επιστροφή

Κασέλες, Μπαούλα και Σεντούκια στο Βορειοελλαδικό Χώρο

Κασέλες, Μπαούλα και Σεντούκια στο Βορειοελλαδικό Χώρο

κείμενα: Κωνσταντίνος Κεφαλάς

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΝΗΣΟΥ του ΑΙΜΟΥ (ΙΜΧΑ), ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1979

Ανάτυπο από τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του Γ΄ Συμποσίου Λαογραφίας του Βορειοελλαδικού Χώρου (Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη)

Η κασέλα αποτελούσε χαρακτηριστικό κομμάτι της επίπλωσης ενός σπιτιού, τόσο του αστικού όσο και αυτού της υπαίθρου, από τη βυζαντινή εποχή έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Ήταν απαραίτητη για κάθε νοικοκυριό, γιατί σε αυτήν αποθηκεύονταν, φυλάσσονταν και μεταφέρονταν τροφές, κυρίως όμως ρούχα, στρωσίδια, προίκες κοριτσιών. Με τη μελέτη του ο Κ. Κεφαλάς ανατρέχει στην ιστορία του επίπλου, αναφέρεται στη διπλή χρήση του -αποθηκευτικός χώρος και κάθισμα- στα υλικά κατασκευής του, στη διακόσμηση αλλά και στο συμβολικό του χαρακτήρα. Η έκδοση συμπληρώνεται από φωτογραφίες εξαίρετων δειγμάτων των επίπλων αυτών, που φέρουν άλλοτε ένθετη και άλλοτε ξυλόγλυπτη ή και ζωγραφιστή διακόσμηση.

κασέλες