Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Μακεδονία-Θράκη: Παραδοσιακές ενδυμασίες, 1860-1960

2005

Περιγραφή: Ενδυμασία ή φορεσιά ονομάζεται το σύνολο των ενδυμάτων, κοσμημάτων και διαφόρων εξαρτημάτων που καλύπτουν το ανθρώπινο σώμα, από την κορυφή ως τα νύχια. Οι ενδυμασίες που φορέθηκαν στην προβιομηχανική εποχή ονομάζονται Παραδοσιακές. Η εποχή αυτή διήρκεσε στη Μακεδονία και τη Θράκη ως τη δεκαετία του 1950.

Η έκθεση περιλαμβάνει 55 ενδυμασίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη και από τις ιστορικά κεκυρωμένες προεκτάσεις του βορειοελλαδικού χώρου (Β. Μακεδονία, Αν. Θράκη, Αν. Ρωμυλία, Εύξεινος Πόντος, Μ. Ασία), όπου κατοίκησαν Έλληνες σε συμπαγείς κοινότητες, με συνείδηση της καταγωγής τους, καθώς και παραδοσιακές μεταμφιέσεις.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web