Επιστροφή

Ο Φρεντ Μπουασονά και η Θεσσαλονίκη: 1913 – 1919. 1990

 

Ο Φρεντ Μπουασονά και η Θεσσαλονίκη

Η έκθεση «Ο Φρεντ Μπουασονά και η Θεσσαλονίκη, 1913+1919» παρουσίαζε τις εκτυπωμένες από τα πρωτότυπα αρνητικά φωτογραφίες του Ελβετού φωτογράφου Μπουασονά (Boissonnas), που τραβήχτηκαν το 1913 και το 1919, στα δύο ταξίδια του στην πόλη αυτή. Οι φωτογραφίες του, ιστορικές μαρτυρίες της Θεσσαλονίκης, πριν και μετά την πυρκαγιά της πόλης (1917), ήταν συγχρόνως και καλλιτεχνικές δημιουργίες.

Η έκθεση καταλάμβανε τέσσερις χώρους: Η πρώτη αίθουσα αποτελούσε την εισαγωγή, με το ιστορικό πλαίσιο της πόλης από το 1913 έως το 1919 και με την παρουσίαση της ζωής του φωτογράφου Φρεντ Μπουασονά (φωτογραφίες από τη ζωή του, κείμενα, εκδόσεις του έργου του) και της σχέσης του με τη Θεσσαλονίκη.

Στη δεύτερη αίθουσα εκτέθηκαν οι φωτογραφίες του 1913 και στην τρίτη αυτές του 1919, δυο χρονολογίες κρίσιμες για την ιστορία της πόλης: 1913, πρώτη χρονιά μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τα Ελληνικά στρατεύματα και ενσωμάτωση της πόλης στο Ελληνικό κράτος. 1919, προσπάθεια ανασυγκρότησης της πόλης μετά την πυρκαγιά, σύνταξη του νέου πολεοδομικού σχεδίου.

Στην τέταρτη αίθουσα παρουσιάστηκε το «μέσο» για τη δημιουργία της φωτογραφίας. Μία υπερμεγέθης camera (φωτογραφική μηχανή) αναπαρήγαγε το φαινόμενο του ανεστραμμένου ειδώλου, ενώ παράλληλα ήταν εκτεθειμένες φωτογραφικές μηχανές και εξοπλισμός φωτογραφικού εργαστηρίου της εποχής του Μπουασονά.

Οι φωτογραφίες πλαισιώνονταν από μουσειακά αντικείμενα, εφημερίδες και προβολή διαφανειών με θέματα από τη Θεσσαλονίκη της εποχής. Η επιλογή τους στηρίχτηκε στις θεματικές ενότητες των φωτογραφιών του Μπουασονά, που απεικόνιζαν μνημεία, δρόμους και όψεις της Θεσσαλονίκης.

φυλλάδιο έκθεσης 

περιεχόμενα καταλόγου


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved