Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων Οδηγοί Κατάλογοι Εκθέσεων

Επιστροφή

Ο Ζωγράφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη. 1984

Ο Ζωγράφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη. 1984

Κείμενα:

Μπεάτα Κιτσίκη-Παναγοπούλου

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα

Μίλτος Παπανικολάου

Φωτογραφίες:

Μάκης Σκιαδαρέσης

Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Σ. Αθανασιάδης

ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1984

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο του θεσμού των ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ (ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΙΘ΄), το Λ.Ε.Μ.Μ. παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό 24 πίνακες ζωγραφικής (υδατογραφίες) του Ζωγράφου του Στρατηγού Μακρυγιάννη. Οι πίνακες, οι οποίοι παραχωρήθηκαν για την έκθεση από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη, δημιουργήθηκαν (1836 - 1839) από το λαϊκό ζωγράφο Παναγιώτη Ζωγράφο, μετά από παραγγελία του Μακρυγιάννη, για να αποτυπώσουν εικονογραφικά τις μάχες του αγώνα (1821), στις οποίες πήρε μέρος ο ίδιος ο αγωνιστής. Κάθε πίνακας, εκτός από το καθαρά ζωγραφικό θέμα, περιέχει στο περιθώριο χειρόγραφο υπομνηματισμό (επεξηγηματικά κείμενα) του ίδιου του Στρατηγού με λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή των μαχών.

Η έκδοση, που συνόδευσε την έκθεση, περιλαμβάνει τις φωτογραφίες των 24 έργων και κείμενα, με τα οποία δίνονται πληροφορίες για το ιστορικό της δημιουργίας των έργων και τη μετέπειτα τύχη τους, την τέχνη του Ζωγράφου και γενικά για την εικονογραφία του αγώνα μετά την απελευθέρωση.