Άλλες Εκδόσεις Άλλες Εκδόσεις

Επιστροφή

Όψεις Νεοελληνικού Βίου

Όψεις Νεοελληνικού Βίου

Κείμενα:

Γιώργος Ι. Ιωάννου

Γιώργος Δ. Κοντογιώργης

Νικόλαος Ι. Πανταζόπουλος

Παύλος Β. Πετρίδης

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1985

Α΄ ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Δημοσίευση τεσσάρων ομιλιών με γενικό τίτλο «Όψεις Νεοελληνικού Βίου» που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του 1984, στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου Ομιλιών, που διοργανώθηκε από το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. σχετικά με θέματα παράδοσης και τέχνης.

Στον τόμο περιλαμβάνονται οι εξής εισηγήσεις:

α. Το ελληνικό θέατρο Σκιών,

β. Η λαϊκή ιδεολογία στο δημοτικό τραγούδι,

γ. Ο Ελληνικός Κοινοτισμός και η Νεοελληνική Κοινοτική Παράδοση και

δ. Η οργάνωση της πολιτικής εξουσίας στην επαναστατημένη Ελλάδα, Κοινωνικοπολιτικές συγκρούσεις και ταξικές αντιθέσεις.

Οι τέσσερις εισηγήσεις κυκλοφορούν και σε ανάτυπα.

όψεις νεοελληνικού βίου