Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Προληπτική Συντήρηση στα Μουσεία

1985

Περιγραφή: Διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το ελληνικό τμήμα του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων) σε συνεργασία με το Μουσείο


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web