Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Πρώτη γνωριμία με τον παραδοσιακό πολιτισμό της περιοχής Φλώρινας

1993

Σκοπός: Γνωριμία του επισκέπτη με την καθημερινή ζωή του τόπου, όπως αυτή εκτυλισσόταν από το τέλος του 19ου αιώνα ως τα μέσα του 20ου

Περιγραφή: Στην έκθεση παρουσιάστηκαν αντικείμενα, τεκμήρια του παραδοσιακού πολιτισμού της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας (συμπεριλαμβάνονται τα Κορέστια Καστοριάς και τμήματα των νομών Κοζάνης και Πέλλας). Τα αντικείμενα αυτά ήταν εκτεθειμένα κατά τις εξής ενότητες: Γεωγραφία, Ιστορική συνέχεια, Πρέσπες, Διατροφή, Αρχιτεκτονική, Ένδυση, Επαγγέλματα, Επικοινωνία, Κοινωνική συγκρότηση, Εθιμικός βίος, Βιλαέτι Μοναστηρίου, Γλωσσικά θέματα και Εκδοτική δραστηριότητα


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web