Επιστροφή

Πρώτη Γνωριμία με τον Παραδοσιακό Πολιτισμό της Περιοχής Φλώρινας. 1992

 

Θέμα της περιοδικής αυτής έκθεσης αποτέλεσε ο παραδοσιακός πολιτισμός της ευρύτερης περιοχής της Φλώρινας, στοιχεία του οποίου επιβιώνουν ως τις μέρες μας.

Τα αντικείμενα, το φωτογραφικό υλικό και τα κατατοπιστικά κείμενα, οργανωμένα σε ενότητες, αποσκοπούσαν σε μια πρώτη γνωριμία του επισκέπτη με την καθημερινή ζωή του τόπου, όπως αυτή εκτυλισσόταν από το τέλος του 19ου αιώνα ως τα μέσα του 20ού.

Η έκθεση αναπτύχθηκε στον ημιυπόγειο εκθεσιακό χώρο του Μουσείου και ο επισκέπτης μπορούσε να παρακολουθήσει τις εξής θεματικές ενότητες:

1. Γεωγραφική, Ιστορική διάσταση - Βιότοπος

2. Διατροφή: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία

3. Αρχιτεκτονική

4. Υφαντική - Ενδυμασία

5. Επαγγέλματα - Εμπόριο  Πρώτη Γνωριμία με τον Παραδοσιακό Πολιτισμό της Περιοχής Φλώρινας. 1992

6. Μεταφορές

7. Ήθη - Έθιμα

8. Κοινωνική οργάνωση

Η συμβολή των Φλωρινιωτών στην έκθεση υπήρξε καθοριστική, τόσο στο επίπεδο των πληροφοριών, όσο και στο επίπεδο του εμπλουτισμού της με αντικείμενα.

Στο πλαίσιο της έκθεσης εκδόθηκε ομώνυμος οδηγός, ο οποίος διατίθεται στο πωλητήριο του Μουσείου.

φυλλάδιο έκθεσης 


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved