Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Σιτάρι, Λάδι, Μαλλί: Παραγωγή και Επεξεργασία στη Σκύρο

Από 1987 έως 1995

Περιγραφή: Στην έκθεση παρουσιάζονταν μακέτες του Δημήτρη Μαθιού, οι οποίες αναπαριστούσαν τα στάδια της παραγωγής και επεξεργασίας του σιταριού, της ελιάς και του μαλλιού.


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web