Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστροφή

Σιτάρι - ψωμί, 1986, 1987-1988

σιτάρι   

Το πρόγραμμα εντασσόταν σε έναν κύκλο από τέσσερα προγράμματα (τα άλλα τρία ήταν: «Παραδοσιακή Υφαντική», «Παραδοσιακά Παιχνίδια» και «Το Μουσείο της Συντροφιάς μας»), που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1986-1989.

Βασική επιδίωξη ήταν η εξής: Τα παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα του σιταριού ή σε αυτό της υφαντικής -η υλοποίηση των δυο συνέπιπτε χρονικά- να πάρουν μέρος και στα προγράμματα των παιχνιδιών και του Μουσείου της Συντροφιάς, που ακολουθούσαν. Δηλαδή, όλα τα παιδιά να συμμετέχουν σε τρία από τα τέσσερα προγράμματα. Σε κανένα, βέβαια, από τα προγράμματα δεν αποκλειόταν η συμμετοχή άλλων παιδιών, που έπαιρναν μέρος για πρώτη φορά. Σκοπός ήταν η καταγραφή των αντιδράσεων των παιδιών από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (τρία προγράμματα).

σιτάρι   

Χώρος εφαρμογής: Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

Σκοπός: η εξοικείωση των παιδιών με πτυχές και αξίες του παραδοσιακού μας πολιτισμού και η ευαισθητοποίησή τους στην πολιτισμική μας κληρονομιά

Στόχοι: η γνωριμία των παιδιών με την καλλιέργεια του σιταριού στην παραδοσιακή κοινωνία και με τα στάδια μεταποίησής του σε αλεύρι, προκειμένου να γίνει ψωμί, καθώς και η συνειδητοποίηση της σημασίας των εργαλείων και των πρώτων μηχανών που χρησιμοποιούνταν στις εργασίες της καλλιέργειας και της άλεσης του σιταριού.

Το πρόγραμμα συνδεόταν με την περιοδική έκθεση του Μουσείου με τίτλο «Σιτάρι, Λάδι, Μαλλί: Παραγωγή και Επεξεργασία στη Σκύρο».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Τα παιδιά, μέσα από το εκθεσιακό υλικό των μακετών του Δ. Μαθιού, έρχονταν σε επαφή με τις φάσεις της καλλιέργειας του σιταριού (όργωμα, σπορά, θερισμό, αλώνισμα, λίχνισμα, συγκέντρωση του καρπού σε σακιά και μεταφορά στο μύλο), την άλεση στο χειρόμυλο, νερόμυλο ή ανεμόμυλο και τέλος το ζύμωμα, το πλάσιμο και το φούρνισμα του ψωμιού. Με παιχνίδια παρατήρησης, σύνθεσης λέξεων, κινουμένων σχεδίων, δραματοποιήσεις, κατασκευές και ζυμώματα, συναρμολογήσεις, ζωγραφική και μουσική τα παιδιά κατανοούσαν τις «μεταμορφώσεις» του σιταριού, από σπόρο σε αλεύρι και ψωμί.

Υλοποίηση: Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου, Χρυσούλα Γούδα

Σχεδιασμός: Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου

σιτάαρι


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved