Επιστροφή

Στη Φτερωτή του Χρόνου. 2013

Το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης συμμετέχοντας στον θεσμό

«Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», που για τις εκδηλώσεις του 2013 επέλεξε ως θέμα «Τα Πρόσωπα του Χρόνου»,

οργάνωσε έκθεση με τίτλο              

Στη Φτερωτή του Χρόνου

Αντιλήψεις και ερμηνείες του χρόνου στην παραδοσιακή και τη νεώτερη κοινωνία

 

Η έκθεση διέτρεχε τις άλλες εκθέσεις του Μουσείου επισημαίνοντας σε αυτές την αντίληψη του χρόνου στην προνεωτερική και σύγχρονη κοινωνία.


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved