Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις

Επιστροφή

Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: νερόμυλοι, νεροπρίονα, νεροτριβές και μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία

2003

Σκοπός: Η γνωριμία του κοινού με τις προβιομηχανικές υδροκίνητες μηχανές και την προβιομηχανική τεχνολογία.

Περιγραφή: Στην έκθεση ο επισκέπτης πληροφορείται για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής (18ος αι. - μέσα του 20ου αι.), βλέπει σε ανάγλυφο χάρτη με φωτεινή σήμανση τη γεωγραφική διασπορά των εργαστηριών αυτών στη Μακεδονία και τη Θράκη, ενώ μπορεί να αναζητήσει τους τόπους όπου και σήμερα λειτουργούν κάποια από αυτά, έρχεται σε επαφή με μουσειακά αντικείμενα (χειροκίνητα εργαλεία) και παρακολουθεί τη λειτουργία των υδροκίνητων εργαστηρίων: ο νερόμυλος αλέθει το σιτάρι, το νεροπρίονο σχίζει τους κορμούς των δέντρων, η νεροτριβή και το μαντάνι κτυπούν τα μάλλινα υφαντά. Μικρότερα προπλάσματα (Βιτρουβιανός νερόμυλος -1ος αι. π.Χ.- και νεροπρίονο του Honnecourt -13ος αι.) παρουσιάζουν τις γνωστές σύνθετες μηχανές. Ένας χειρόμυλος προσφέρει στον επισκέπτη την ευκαιρία για άλεση.

  • Bookmark and Share
  • Clip to Evernote

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web