Εκδότης Αντικειμένων Εκδότης Αντικειμένων

Επιστροφή

Τεχνολογία …μουσκίδι! – Τα έξυπνα εργαστήρια του νερού

Πώς η αξιοποίηση του νερού ως πηγής ενέργειας συνέβαλε στη δημιουργία της πρώτης σύνθετης μηχανής στην ιστορία της ανθρωπότητας για παραγωγή έργου; Ποιες υδροκίνητες κατασκευές συνδέονται με την κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου; Τι γνωρίζουμε για τους τροχούς με φτερά, τους άξονες με έκκεντρα, τους στρόφαλους με διωστήρες και τις πρακτικές τους εφαρμογές; Γιατί τα υδροκίνητα συγκροτήματα της προβιομηχανικής εποχής αποτελούν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και πράσινης οικονομίας; Ο νερόμυλος – αλευρόμυλος, το νεροπρίονο, η νεροτριβή και το μαντάνι είναι τα έξυπνα εργαστήρια του νερού και μας καλούν να απαντήσουμε στα παραπάνω ερωτήματα, παρατηρώντας, παίζοντας και συζητώντας σε μια έκθεση, που δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να βραχούμε και λίγο! 

Για παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου με τις απαραίτητες κατά περίπτωση προσαρμογές ανάλογα με την ηλικία των συμμετεχόντων 

Ημέρες διεξαγωγής: Τρίτη και Τετάρτη 

Κόστος συμμετοχής: 2,00€ ανά παιδί


Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved