Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστροφή

Τι είναι Μουσείο; 1984

για παιδιά από 11 έως 12 ετών (πειραματική εφαρμογή σε παιδιά Ε΄ Δημοτικού, σχολείο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης)
Το πρόγραμμα, με πρόταση του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ., οργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδας και ήταν μια συνεργασία του Μουσείου με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. 


Διάρκεια εφαρμογής: επί 4 μήνες, 2 ημέρες την εβδομάδα, από 3 ώρες την ημέρα, συνολικός χρόνος εφαρμογής: 24 ώρες

Χώρος εφαρμογής: Σχολείο, Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ., Αρχαιολογικό Μουσείο, αρχαιολογικοί τόποι και βυζαντινές εκκλησίες

Σκοπός: η εξοικείωση των παιδιών με την έννοια «μουσείο» (κατανόηση του ρόλου του, ιστορικού, κοινωνικού και παιδευτικού) και η ευαισθητοποίησή τους στην πολιτισμική μας κληρονομιά

Στόχοι: η επαφή των παιδιών με το χώρο του μουσείου γενικά και το σύνολο των δραστηριοτήτων του (συλλογές: συγκέντρωση, τεκμηρίωση, διαφύλαξη, συντήρηση, κοινοποίηση: έκθεση, εκδόσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα) 

Η εφαρμογή του προγράμματος βασιζόταν σε σχέδιο εργασίας με θέμα τα ιστορικά μουσεία.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ., το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και με ειδικούς επιστήμονες, λαογράφους, αρχαιολόγους (βυζαντινολόγοι, αρχαιολόγοι προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας) και συντηρητές. Γνώρισαν, μέσω των κινητών και ακίνητων μνημείων, στοιχεία από την προϊστορική, κλασική, βυζαντινή και νεότερη περίοδο του τόπου μας και συνειδητοποίησαν τη σημασία τους στη σύγχρονη εποχή. 
Από την επαφή τους με τους συντηρητές τα παιδιά κατανόησαν το δύσκολο και σημαντικό έργο της συντήρησης και της διαφύλαξης του πολιτισμικού μας πλούτου. Με χειροτεχνίες-κατασκευές και ζωγραφική, καθώς και με επισκέψεις στις αποθήκες και τα εργαστήρια συντήρησης των μουσείων, αλλά και σε αρχαιολογικούς τόπους της Θεσσαλονίκης, τα παιδιά, ο δάσκαλος και οι ερευνητές χάρηκαν μια ιδιαίτερα γόνιμη συνεργασία. 

Υλοποίηση: Φωτεινή Οικονομίδου, Βικτωρία Νικήτα-Χουλιάρα, Θώμη Σαββοπούλου, Ελένη Τρακοσοπούλου, Πέπη Μαρκή, Νίκη Καπιζιώνη

Σχεδιασμός: Φωτεινή Οικονομίδου-Μπότσιου, Βικτωρία Νικήτα-Χουλιάρα 


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved