Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Αρχείο εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Επιστροφή

Το νερό, νεράκι!, 2001 έως σήμερα

για παιδιά ηλικίας από 5 έως 8 ετών

Διάρκεια εφαρμογής: από 5 έως 10 ημέρες

Χώρος εφαρμογής: Σχολείο, Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. (εφαρμογή μέρους των δραστηριοτήτων)

Σκοπός: η γνωριμία των παιδιών με πτυχές και αξίες του παραδοσιακού μας πολιτισμού και η ευαισθητοποίησή τους στην πολιτισμική μας κληρονομιά

Στόχοι: η κατανόηση του νερού ως φυσικού στοιχείου, η συνειδητοποίηση της αξίας του ως πηγής ζωής και ενέργειας, η γνωριμία με τα παραδοσιακά υδροφόρα σκεύη και η σύγκριση με τα σημερινά, η εξοικείωση με το νερόμυλο και τη λειτουργία του.

Το πρόγραμμα συνδέεται με την έκθεση «Στους Μύλους της Μακεδονίας και της Θράκης: Νερόμυλοι, Νεροπρίονα, Νεροτριβές και Μαντάνια στην Παραδοσιακή Κοινωνία».

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα: Το νερό, πηγή ζωής και ενέργειας! Για τα παιδιά παιχνίδι, χαρά, ανακάλυψη…

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις ενότητες: α. οι τρεις μορφές του νερού, υγρή, στερεή, αέρια, β. τα σκεύη του νερού, χθες και σήμερα, γ. το νερό, πηγή ενέργειας (νερόμυλοι για την άλεση των δημητριακών, νεροπρίονα για την πρίση των ξύλων, νεροτριβές και μαντάνια για το νεροτρίβιασμα και μαντάνισμα των υφαντών, όλα υδροκίνητα εργαστήρια της προβιομηχανικής εποχής που σχετίζονται άμεσα με τις βασικές βιοτικές ανάγκες του ανθρώπου: διατροφή, στέγαση, ένδυση).

nero neraki
 

Η εφαρμογή του προγράμματος βασίζεται σε σχέδιο εργασίας με θέμα το νερό και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό, που διατίθεται στο πωλητήριο του Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ. Αναλυτικά αποτελείται από:

α. Οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, όπου συμπεριλαμβάνονται διασκευές λαϊκών παραμυθιών («Το νερό νεράκι!»),
β. Εικονογραφημένη ιστορία της σταγόνας του νερού («Η ιστορία μιας σταγόνας με το όνομα 'Μησταξεικαιμηβρέξει'»), 
γ. Μπλοκ ζωγραφικής («Ζωγραφίζω τη σταγόνα με τ' όνομα 'Μησταξεικαιμηβρέξει'»),
δ. Βιντεοκασέτα/DVD κινουμένων σχεδίων («Ο Νερόκιο και οι νεροπεριπέτειές του»),
ε. CD με τραγούδια («Τα νεροτράγουδα»)

Επιμέλεια: Φωτεινή Οικονομίδου
Κείμενα: Φ. Οικονομίδου, Κλειώ Μπότσιου
Εικονογράφηση: Ζήσης Σκαμπάλης
Διασκευές παραμυθιών: Αίγλη Μπρούσκου
3d animation: Σωτήρης Μπότσιος
Μουσική: Κωνσταντίνος Σαρρηκώστας
Τραγούδι: Κατερίνα Ναούμ, Κλειώ Μπότσιου, Κωνσταντίνος Σαρρηκώστας, Σωτήρης Μπότσιος, Δημήτρης Μπότσιος
Φωνή (Νερόκιο): Γ. Ορφανίδου
 

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται κυρίως στο σχολείο. Ένα μέρος από τις δραστηριότητές του μπορεί να καλυφθεί με την επίσκεψη των παιδιών στο Μουσείο, μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτικών με το Λ.Ε.Μ.Μ.-Θ.

Σχεδιασμός - Εφαρμογή: Φωτεινή Οικονομίδου

nero neraki


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved