Επιστροφή

Ο Ζωγράφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη. 1984

Ο Ζωγράφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη. 1984

Η έκθεση αφορούσε στους 24 πίνακες ζωγραφικής (υδατογραφίες) του Ζωγράφου του στρατηγού Μακρυγιάννη, που παραχωρήθηκαν για την έκθεση από τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στο Λαογραφικό Μουσείο προκειμένου να παρουσιαστούν στο κοινό της Θεσσαλονίκης.

Ο Μακρυγιάννης, μετά την Επανάσταση του ΄21, είχε αναθέσει (1836 - 1839) στον Παναγιώτη Ζωγράφο να αποτυπώσει εικονογραφικά τις μάχες, στις οποίες πήρε μέρος και ο ίδιος. Στο περιθώριο κάθε πίνακα ο Στρατηγός πρόσθεσε και χειρόγραφο υπομνηματισμό (επεξηγηματικά κείμενα) με λεπτομέρειες σχετικά με τη διεξαγωγή της μάχης που απεικόνιζε.

Ο Μακρυγιάννης παρήγγειλε 4 σειρές αντιγράφων των έργων αυτών, προκειμένου να τους χαρίσει σε εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής. Οι 24 πίνακες της Γενναδείου είναι μία από τις 4 αυτές σειρές, πιθανότατα η σειρά εκείνη που ο Μακρυγιάννης δώρισε στον Όθωνα και την οποία απέκτησε ο Ιωάννης Γεννάδιος στη Ρώμη, το 1909.

Η έκθεση αυτή πραγματοποιήθηκε το 1984 στο πλαίσιο των ΙΘ' ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ και εντάχθηκε στους στόχους του Μουσείου να φέρει το κοινό της πόλης μας κοντά σε σημαντικά έργα της λαϊκής και καλλιτεχνικής μας παράδοσης.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οργανώθηκε Κύκλος Ομιλιών με θέμα τη Λαϊκή Ζωγραφική.

Η σχετική με την έκθεση έκδοση έχει εξαντληθεί.


 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved