Ζυγαριά (πλάστιγγα) (έκθεσης)

Ζυγαριά (πλάστιγγα) (έκθεσης)