Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις

Επιστροφή

Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ (8) μήνες, ειδικότητας :

α) ένα (1) άτομο με ειδικότητα  ΠΕ Λαογράφου /Εθνολόγου /Κοινωνικού Ανθρωπολόγου  και

β) τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας  ΔΕ Φύλαξης – Πληροφόρησης σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν.2190/94, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

η Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα 07/01/2019 έως και Τετάρτη  16/01/2019  και ώρες: 10:00 έως 13:00

Επισυναπτόμενα:

 

  • Bookmark and Share
  • Clip to Evernote

Εμφάνιση περιεχομένου Web Εμφάνιση περιεχομένου Web

 
 
Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. |   Powered by:       |  All rights reserved